Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer...

FACEBOOKTA BİZ

Asgari ücret 2650 lira olmalıdır.

Ana Sayfa » HABERLER » Haberler » Asgari ücret 2650 lira olmalıdır.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs “2020 Yılı için geçerli asgari ücret vergiden muaf tutulup net 2650.50 TL. olmalıdır.” dedi.

Dr. Hüseyin Örs, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bilindiği gibi; ülkemizde resmi olarak çalışan 6,5 milyon vatandaşımızı doğrudan, diğer çalışanları ve işverenleri de dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam etmektedir. Bugün Baktığımızda Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde Sırbistan, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan sonra en düşük asgari ücrete sahip 4. Ülkedir. Son on yılda asgari ücret konusunda Avrupa ülkeleri ile kendimizi kıyaslarsak durumun vahameti daha açık görülecektir. 2009’da Avrupa’da Türkiye’den düşük asgari ücretli 13 ülke varken, 10 yıl sonra 2019’da sadece üç ülke kalmıştır. Biz İYİ Parti olarak, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarımızın geçim koşulları, güncel açlık sınırı, geçinme ve barınma gibi kriterler dikkate alınarak; asgari ücretin tespit edilmesi gerektiğini söylüyoruz. TUİK maalesef enflasyonu düşük gösterme gayretindedir.  Asgari ücret hesaplanırken TÜİK tarafından hesaplanan genel enflasyon oranı değil, asgari ücretlinin bütçesindeki en önemli harcama kalemlerini oluşturan gıda, barınma, ısınma, ulaşım ve eğitim harcamaları baz alınarak hesaplanacak Özel Enflasyon Oranı (Endeksi) üzerinden asgari ücrete zam yapılmasını öngörmekteyiz.”

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, asgari ücret tespit komisyonunun işlevselliğini yitirdiğini iddia ederek “Komisyonda alınan kararlara itiraz söz konusu değildir. Ücret tespitinde toplu pazarlık sürecinde olduğu gibi uyuşmazlık prosedürü de işlememektedir. Komisyonda son söz hükümete aittir. Hükümet kendi içinde önceden tespit ettiği asgari ücret miktarını göstermelik görüşmeler sonucunda açıklamakta ve bu karara itiraz edilememektedir. İşçi ve işveren temsilcilerinin karara karşı herhangi bir yaptırımı söz konusu değildir. Aslında sistem şöyle çalışıyor: Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücret rakamını ilgili bakana bildiriyor, bakan da bunu kamuoyuna deklare ediyor. Komisyon görüşmeleri ise topluma karşı sergilenen bir tiyatro oyununun ötesine geçmiyor. Bu durum sosyal devlet kavramı ile bağdaşmayan, devlet ciddiyetine uymayan bir durumdur.”

ÖRS yaptığı açıklamada TUİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına dikkat çekerek “Ülkemizde enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Ancak TÜİK yönetimine Hükümet tarafından yapılan müdahaleler sonucu TÜİK verileri, maalesef hükümetin talimatları doğrultusunda oluşturulmaya başlanmıştır. Bugün Türkiye’de iki enflasyon rakamı söz konudur, birincisi çarşıda, pazarda, mutfakta vatandaşımızın yaşadığı gerçek enflasyon oranı, diğeri ise TÜİK’in açıkladığı talimatlı enflasyon oranıdır.” dedi.

İYİ Parti olarak asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını istediklerini söyleyen Örs açıklamasını şöyle sonlandırdı “İYİ Parti olarak diyoruz ki; Asgari ücret mutlak surette vergiden muaf tutulmalıdır. Ayrıca asgari ücret tespitinde kullanılan enflasyon kriteri hesaplama yöntemi değiştirilmelidir. TÜİK tarafından hesaplanan genel enflasyon oranı değil, asgari ücretlinin bütçesindeki en önemli harcama kalemlerini oluşturan gıda, barınma, ısınma, ulaşım ve eğitim harcamaları baz alınarak hesaplanacak Özel Enflasyon Oranı (Endeksi) üzerinden asgari ücrete zam yapılmasını öngörmekteyiz. Rakamsal olarak; 2020 yılı için geçerli asgari ücretin, vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2865.40 TL Brüt, Net olarak ise 2650.50 TL olmalıdır. Sonraki yıllar için ise geliştirilecek Özel Enflasyon Oranı (Endeksi) kullanılması yöntemi ile asgari ücretin tespit edilmesi, Asgari ücret dışında diğer ücretlere bütçe dengesi dikkate alınarak kademeli bir vergi kolaylığı sağlanmalıdır.”