Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer...

FACEBOOKTA BİZ

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sosyal bir yaradır.

Ana Sayfa » HABERLER » Konuşmalar » Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sosyal bir yaradır.

Kadına ve sağlıkçılara karşı şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşüldü.

İYİ Parti Grubu adına TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, “kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sosyal bir yaradır.” dedi.

Sağlık çalışanlarına ve kadınlara uygulanan şiddetin toplumun büyük kesiminin gündeminde olduğunu belirten Örs, “Hemen hemen her gün haber bültenlerinde ve gazete sayfalarında kadına şiddet ve sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili haberleri görüyoruz. Hem kadına şiddet hem de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet toplumda travmatik etkiler yaratmakta ve sosyal bir yara olarak yıllardır çözüm beklemektedir. Her iki konunun çözümüne katkıda bulunması dileğiyle hukuk tekniği açısından hatalı yönleri ve eksiklikleri olsa da ve en önemlisi, çok geç kalınmış olsa da bu konunun Meclis gündemine alınmasını önemli buluyorum. Görüştüğümüz kanun teklifine baktığımızda genel olarak sağlık çalışanlarına ve kadına şiddet suçu işleyenlerin cezalarının artırılmasıyla caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Ancak unutulmamalı ki, sadece tutuklama yapılarak ya da sadece cezalar artırılarak bu şiddet suçlarının önlenmesi ya da caydırıcılığın sağlanması mümkün değildir. Sorun bütün yönleriyle ele alınıp şiddet sorununa yol açan kurumsal, toplumsal ve psikolojik faktörleri ortadan kaldırmadıkça şiddetle mücadelede tam bir başarı elde ” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kadına yönelik şiddette acı bir tablonun yaşandığını söyleyen Milletvekili Hüseyin Örs, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:”İstatistiklere baktığımızda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerindeki artışın hız kesmediğini görüyoruz. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin 2019 yılı verilerine göre Türkiye OECD’ye üye ülkeler arasında kadına şiddetin en yaygın olduğu ülke durumundadır. Dünya sıralamasında ise Afganistan, Tayland, Zambiya’dan sonra yer alıyoruz, artık bu acı gerçeklerle yüzleşmemiz gerekir. Kadına yönelik şiddetin temelinde yatan sorunları tespit etmeden, bataklığı kurutmadan ve bu sorunları çözmeden atılacak adımlar yaraya pansuman olmaktan öteye geçmeyecektir. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerindeki artışı mevcut sosyal, siyasal, ekonomik yapıların ve eğitim sisteminin giderek bozulmasından ayrı düşünürsek eksik yapmış oluruz.”

Sağlık sisteminin ciddi sorunları olduğu gerçeği ile yüzleşilmesi gerektiğini vurgulayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, “Türkiye’de kanayan yara hâline gelmiş olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili düzenlemelerde cezaların artırılması caydırıcılık açısından tabii ki önemlidir ancak iktidar sahipleri, sağlık sisteminde yaşanan sorunları görmezden gelerek bugün olduğu gibi sadece binaların görkemiyle övünürse hizmetin kalitesini dikkate almazsa hizmeti verenlerin, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve tedavi hizmetlerinin yeterli olup olmadığını umursamazsa sorun çözülmez, çözülemez. Maalesef hastane acil servisleri şiddet mekânı hâline gelmiştir. Doktorların hastalarını yeterli sürede muayene edemediği, yeterli ve dengeli sağlık personeli atamasının olmadığı, doktor ve hemşirelerin ağır çalışma koşulları altında çalışmak zorunda kaldığı bu sağlık sisteminin çok ciddi sorunları olduğu ortadadır, acı bir gerçektir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de bu sorunların önemli bir parçasıdır.”