Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer...

FACEBOOKTA BİZ

Örs TBMM kürsüsünde kayıp kaçak ve TRT payına isyan etti.

Ana Sayfa » HABERLER » Konuşmalar » Örs TBMM kürsüsünde kayıp kaçak ve TRT payına isyan etti.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, vatandaşın elektrik faturaları ile ilgili mağduriyetini TBMM’de gündeme getirdi.

Devletin birçok lüks tüketim maddesinden KDV, ÖTV almazken dar gelirli vatandaşlarımızın kullandığı elektrikten KDV almasının izah edilemeyeceğini vurgulayan Örs, “Fakir fukaranın, dar gelirlinin bir nebze soluk alabilmesi için elektrikten KDV’nin kaldırılması gerekmektedir. Devlet Türk milletinin anlayışına göre babadır. Baba evlatlar arasında ayırım yapmaz. Ancak bugün Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta tarımsal sulamada kullanılan elektrikte yüzde 60-65’lere varan indirimler yapılmaktadır. Bu uygulamanın amacı yetkililerin ifadesine göre kaçakçılığı önlemektir. O zaman ben de burada sormak istiyorum: Başta Doğu Karadeniz olmak üzere Çukurova’da, İç Anadolu’da, Ege’de, Marmara’da, Trakya’da tarımsal sulamada kullanılan elektrikte kaçakçılığa tenezzül etmeyen çiftçinin ne günahı vardır? Bu indirim tüm çiftçilerimize uygulansın, adaletsizlik ortadan kaldırılsın.” dedi. 

Hüseyin ÖRS, elektrik faturalarının  önemli maliyet unsuru olduğunu söyleyerek; “Elektrik faturaları, işçinin, esnafın, memurun, emeklinin aile bütçesinde önemli yer tutan bir harcama kalemi hâline gelmiştir. Bir elektrik faturasına Neler var? Elektrik tüketim bedeli, dağıtım bedeli, iletim bedeli, kayıp kaçak ve sayaç okuma bedeli, enerji fonu, TRT payı, KDV vesaire. Oysaki kayıp kaçak ve sayaç okuma bedellerinin elektrik faturalarına yansıtılmasının hukuka uygun olmadığına yönelik birçok yargı kararı vardır. Kayıp kaçağın oluşmasında hiçbir sorumluluğu bulunmayan tüketicilerin dağıtım sisteminin kayıp ve kaçağına muhatap kılınması, Anayasa’nın hukuk devleti, sosyal devlet, adalet ve eşitlik ilkelerine ve evrensel tüketici haklarına aykırıdır. Nitekim, Yargıtay, Hukuk Genel Kurulu, 21 Mayıs 2014 günü kararında elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıpla, başka kişiler tarafından hırsızlık suretiyle kullanılan elektrik bedellerini kurallara uyan abonelerden tahsil yoluna gitmenin hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmadığını, elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip bedeli ondan tahsil etme görevinin bizzat enerjinin sahibine ait olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, 2016’daki yasal düzenleme sonucu, daha önce elektrik faturalarında ayrı ayrı gösterilen, teknik ve teknik olmayan kayıpların maliyeti ile iletim ve sayaç okuma bedellerinin dağıtım bedellerine eklenmesi nedeniyle faturalarda ayrı bir kalem olarak görülmemektedir.” dedi. 

Faturalara yansıtılan TRT payının tamamen kaldırılması gerektiğini Belirten İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs; “TRT payı yüzde 2 olmakla birlikte, yüzde 18 oranında KDV’ye tabi tutulduğunda, elektrik enerji bedelinin yüzde 2,36’sı olarak faturaya yansımaktadır. Elektrik abonelerinden TRT payı alınmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Teknik ve teknik olmayan kayıpların maliyeti ile sayaç okuma maliyetinin tüketiciye yansıtılmaması, TRT payı alınmasını öngören 3093 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması elektrik faturalarında önemli tutarda bir azalma sağlayacaktır. Çiftçinin, sanayicinin, esnafın ve ailelerin elektrik faturası yükünün hafifletilmesi amacıyla söz konusu değişikliklerin acilen yapılmasını talep ediyorum.” dedi.