Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer...

FACEBOOKTA BİZ

4/D’lilerin mağduriyeti giderilmelidir.

Ana Sayfa » HABERLER » Önergeler » 4/D’lilerin mağduriyeti giderilmelidir.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs,  4/D  kadrolu çalışanların sorunlarını Meclise taşıdı.

Hüseyin Örs, taşeron işçilere kadro verilmesinin doğru bir karar olduğunu ancak; kadroya alınan işçilerin haklı talepleri karşısında iktidarın “kadroyu verdik, daha ne istiyorsunuz?” şeklindeki yaklaşımının kabul edilemez olduğunu ifade ederek: “24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı KHK ile 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan taşeron işçilere kadro verilmesi son derece doğru, önemli ve desteklediğimiz bir gelişmedir. Buna karşılık kadroya alınan işçilerin haklı taleplerine karşılık devletin “kadroyu verdik, daha ne istiyorsunuz?“ şeklindeki bir yaklaşımla duyarsız kalması doğru değildir.” dedi. 

Örs konu ile ilgili olarak TBMM Başkanlığına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi. Örs, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen 4/D kadrolu çalışanların özlük hakları, statüleri, maaşları ve maaş artışlarındaki düzensizlik, sendikal hakları, aile birliğinin korunması adına görevlendirme ve tayin haklarının, toplu iş sözleşmesine dâhil edilmeleri hususunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve 4/D kadrolu işçilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi. 

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün konuya ilişkin  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yönelttiği sorular şunlar:

1-Kadroya alınan çalışanların maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Varsa uygulama takvimi ne olacaktır? Çalışmanız yoksa yapılması için bir talimat vermeyi düşünüyor musunuz?

2-Kadroya alınan çalışanların aile birliğinin korunması adına naklen tayin ve görevlendirme işlemlerinin objektif kriterlere dayalı bir düzenleme çalışmanız var mıdır? Varsa bu düzenleme ne zaman hayata geçirilecektir? Düzenleme çalışmanız yoksa yapmayı düşünüyor musunuz?

3-Kadroya alınan çalışanların sendika ve toplu sözleşme haklarını düzenleyen bir çalışmanız var mıdır? Varsa ne zaman uygulanacaktır? Yoksa ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?

4-Kadroya alınan çalışanların istifa, ölüm, emeklilik ve başka nedenlerle kadrolarının boşalması halinde kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için eksilen personelin yerine hangi usul ve esaslara göre atama veya görevlendirme yapılacaktır? Bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

5-Sadece taşeron firmada çalışmakta iken kadroya alınan personeli kapsayan ve konuyla ilgili bütün sorunlara köklü bir çözüm getirecek kapsamlı bir kanun çıkarmayı düşünüyor musunuz?