Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer...

FACEBOOKTA BİZ

Engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmesi sağlanmalı ve istihdam sorunu çözülmelidir.

Ana Sayfa » HABERLER » Önergeler » Engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmesi sağlanmalı ve istihdam sorunu çözülmelidir.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, engelli bireylerin sorunlarını TBMM’ye taşıdı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına önerge vererek “Engelli maaşı ve bakıcı maaşı bağlanma şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili Bakanlığınızca yapılan çalışma var mıdır?” diye sordu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan ve engelli vatandaşların toplum ile kaynaşmasının sağlanması gerektiğini belirten Örs, “Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşme noktasında sosyalleşme ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Toplumsal birçok alanda karşımıza çıkan bu sorunlar, engelli bireylerin içinde yaşadıkları toplumla aktif bir bütünlük içinde yaşamalarını zorlaştırmaktadır. Toplum olarak engelliler için yapılacak en önemli destek onlara normal insanlar oldukları hissini yaşattırmaktır. Engellilerin toplum hayatıyla kaynaşması için, çalışma hayatında diğer bireylerle birlikte yer almalarına fırsat tanımak ve onların toplumsal yaşama tam ve eşit katılımlarının sağlamak gerekir.” dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, vermiş olduğu soru önergesinin gerekçesinde; “Engellilere verilen haklar sosyal devlet anlayışında eşit yaşama hakkı kapsamında yapılması gereken düzenlemelerdir. Engelli bireylerin, daimi sosyal yardımlarla temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ötesinde; kendisiyle barışık yaşamayı azami ölçüde devam ettirebilmeleri için gerekli önlemler alınmalı; hem özel sektörde, hem kamuda istihdamları konusunda daha çok değerlendirilmeleri sağlanmalıdır.” diyerek; Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması için 10 soru sordu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs’ün Bakana sorduğu sorular şunlardır:

1-Kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli personel kadro açığı var mıdır? Varsa bu açığı kapatmak adına Bakanlığınızca veya ilgili kurumlarca yapılan ya da yapılacak olan herhangi bir çalışma veya proje var mıdır?

2-Kamu kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilen engelli sayısı ne kadardır?

3-İstihdam edilmeyi bekleyen engelli sayısı ne kadardır?

4-İŞKUR’a başvuran engelli sayısı ne kadardır? Başvuran engelliler içerisinde istihdamı sağlananların oranı ne kadardır?

5-Kamuda istihdamları için yapılan engelli sınav sistemini engel durumuna göre yapılmasına ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

6-Minimum Engelli çalıştırma kotasının arttırılması ile ilgili bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

7-Engelli maaşı ve bakıcı maaşı bağlanma şartları iyileştirilmesi ile ilgili Bakanlığınızca yapılan ya da yapılacak olan bir çalışma var mıdır?

8-Ek göstergesi bulunmayan ve görev uhdesi belirsizliğinden ötürü sürekli ve ağır bir şekilde mobbinge maruz kalan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda bulunan tüm engelli vatandaşlarımızın Genel İdare Hizmetler Sınıfı kadrolarına geçirilmesi ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın  tamamen kaldırılması ile ilgili herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

9-Bir bireyin engelli haklarından yararlanabilmesi için uygulanan %40 rapor oranı uygulaması ile birçok engelli bireyin %40 altı oranlarda hazırlanan rapor ile tanımsız bırakılarak mağdur edilmektedir.  Özellikle bedensel engeli bulunan bireylere ait rapor oranları için %20 seviyesi ve üzerindeki raporların da kademeli olarak engelli haklarından yararlanabilmesi için herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

10-Engelli vatandaşlarımızın rapor yenileme  işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması ve tıbbı yönden yenilenmesine gerek olmayan raporların sürekli hale getirilmesi ile raporların ihtiyaç olan her yerde kullanılabilmeleri ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mıdır?