Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer...

FACEBOOKTA BİZ

Türkiye’de atanamayan hemşireler var.

Ana Sayfa » HABERLER » Önergeler » Türkiye’de atanamayan hemşireler var.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, hemşirelerin sorunlarını TBMM’de gündeme getirdi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, “Hemşirelerin, çalışma koşulları, ekonomik ve özlük hakları bakımından yaşadıkları mağduriyetlerin tespit edilmesi ve çözümü için gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla” Meclis araştırma önergesi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) hemşirelerin sorunlarının incelenmesi ve çözülmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi veren Milletvekili Hüseyin Örs, hemşirelerin ekonomik sıkıntılar, döner sermaye başta olmak üzere yaşadıkları maddi kayıplar, derde deva olmaktan uzak yıpranma payı, aşırı iş yükü, şiddet, mobing ve 3600 ek gösterge gibi sözde kalan düzenlemeler gibi birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Örs, önergesinin gerekçesinde; sağlık sisteminin ciddi sorunları olduğunu vurgulayarak, “Koronavirüs salgınının başlangıcından bugüne devam eden aşırı iş yükü, uzun ve fazla mesailer, özlük sorunları, sözleşmeli ve mevsimsel çalışma kadroları olan güvencesiz iş, neredeyse asgari ücret düzeyindeki maaşlar ve ek ödemelerdeki adaletsizlik hemşirelerin yaşadıkları mağduriyetlerin başında gelmektedir. Yaşanan zorlu salgın sürecinde karşı karşıya kaldıkları yönetim baskısı ve şiddet hemşireler için bir kırılma noktası olmakta ve motivasyonlarını sürdürmekte zorlanmalarına neden olmaktadır. Ne yazık ki, ülkemizde her beş hemşireden en az biri, görevi esnasında hasta ya da hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Ülkemizde birçok meslekte olduğu gibi hemşirelerde de 4A / 4B / 4C / 4D gibi farklı kadrolar altında farklı statüde çalışmaktadır. Kadro farklılıklarının giderilerek tüm hemşirelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi tek bir kadro altında eşit haklara sahip olarak çalıştırılmaları gerekmektedir.” dedi.

Hemşirelik mesleğini icra eden hemşirelerin asgari ücrete esas kadrolarda çalıştırılmasına son verilmesi gerektiğini ifade Milletvekili Örs, gerekçede şu ifadelere yer verdi: “Sözü verilen 3600 ek gösterge ve diğer özlük hakkı iyileştirmeleri bir an önce hayata geçirilmelidir. Ek ödeme ve haklarla ilgili kararların kurumlara bırakılması farklı uygulamaları nedeniyle hemşireler hak mağduriyetleri yaşamaktadır. Hemşirelerin performans oranları artırılmalı ve kurumlar arası farklıların önüne geçecek düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, aylık sabit ek ödemeler emekliliğe yansıtılarak tek ödeme şeklinde ve genel bütçeden yapılmalı böylelikle kurumların döner sermaye sistemlerinin üzerindeki yük azaltılmalıdır. Kurumlarda çalıştırılan 4D kadrosuna sahip hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarının maaşları genel bütçeye aktarılmalıdır. Böylece kurumların döner sermaye bütçeleri rahatlayacak ve performans ödeme oranları artabilecektir. Ayrıca, fiili hizmet zammı uygulaması 2018 yılı öncesi yapılan çalışmaları da kapsamalıdır. Ayrıca maksimum erken emeklilik hakkı olarak verilen 3 yıl sınırı kaldırmalı ve tüm fiili hizmet süresi hesabına göre erken emeklilik hakkı sağlanmalıdır. Yıllık izinlerin tamamında performans ödemelerinden kesinti yapılmamalıdır.”

Türkiye’de atanamayan hemşirelerin olduğunu belirten Örs, “Yaşanan salgın süreci ve ağır iş yükü göz önüne alınarak, gelecekte yaşanması muhtemel sorunların da önüne geçilebilmesi için atama bekleyen hemşirelerimiz bir an önce istihdam edilmeli ve hastanelerimizdeki hemşire ihtiyacı karşılanmalıdır. Kurumlardaki hemşire eksiklikleri neticesinde mevcut hemşireler bu açığı kapatmak için 40 saatin üzerinde fazladan çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Bu da ekstra iş yüküne, yorgunluğa, bıkkınlığa, sosyal yaşantının ve aile yapısının bozulmasına sebep olmaktadır. Üniversite ve kamu hastanelerindeki hemşire ihtiyaçları objektif verilerle değerlendirilerek adilane bir dağıtım sağlanmalıdır. Bunların yanında, hemşirelerin birçok kurumda görevde yükselme hakkı bulunmamaktadır. Görevde yükselme ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalı, mesleki lisansüstü eğitim yapan hemşirelere uzmanlık kadrosu verilmelidir. Hemşirelik fakülte ve yüksekokullarında ilgili bölümlere akademik kadro ilanlarına meslek dışı başvuruların önüne geçilmeli ve hemşirelik alanlarında lisansüstü eğitim almış kişilerin önü açılmalıdır.” ifadelerini kullandı.