Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer...

FACEBOOKTA BİZ

TSK siyasi çekişmelerin dışında tutulmalıdır.

Ana Sayfa » HABERLER » TSK siyasi çekişmelerin dışında tutulmalıdır.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, TBMM plan ve bütçe komisyonunda yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;Sayın Başkan,Değerli Milletvekilleri, İYİ Parti, gerek politikaları ve gerekse parti programında Milli Savunma ve Milli Güvenlik politikalarına özel önem vermiştir. İYİ Parti, milli savunmamızın belkemiğini temsil eden ve Türk milletinin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerini her zaman baş tacı etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Türkiye jeopolitik konumunun önemi nedeniyle tarihin her döneminde çok taraflı ve çok boyutlu saldırılar ile karşı karşıya kalmıştır. Bu husus esasen bütün Türk milletinin malumudur. Dünyada ve bölgemizdeki gelişmeler, Ortadoğu’da rejimlerin yıkılması ya da büyük ölçüde tahribata uğraması Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaşadığı kurumsal kriz gibi nedenlerle ülkemizin karşı karşıya olduğu tehdit seviyesi her zamankinden daha fazladır. Milli güvenlik ve dış politikamızın tesisinde vazgeçilmez milli güç unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kumpas davaları, FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonucu kurumsal ve manevi olarak maalesef yıpratılmıştır. Türkiye’nin bekasına yönelik tehdidin aşılması, Türk milletinin güvenlik ve refahının güvence altına alınması için savunma ve güvenlik sistemini hızla ve yeniden inşa etmeliyiz.

Unutulmaması gerekir ki;  Türk Silahlı Kuvvetleri, hükümetlerin değil Türk milletinin ordusudur. Bu nedenle her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulmalıdır.
Kışlaya ve camiye asla siyaset sokulmamalıdır. 

Esasında Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en büyük sakıncalarından biri de, devletin “Parti Devleti” anlayışına sürüklenmesidir. Parti devleti demek, parti askeri, parti polisi, parti hakimi ve parti memuru demektir ve bu anlayış bize göre en büyük tehlikelerden biridir. Bu durum bile başlı başına bir milli güvenlik sorundur. 

Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemine parti olarak karşı çıkmamızın önemli bir sebebi de, sistemin partizan uygulamalara ve nihayet parti devletine evrilmesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü partizan yaklaşımlardan sakınılmalı, kışlanın kapısından içeriye siyaset asla girmemelidir. 

Partimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal ve manevi kişiliğinin korunması ve geliştirilmesi için parti programında bir dizi öneri getirmiş, atılacak adımları ana hatlarıyla belirlemiştir. 

Parti programımıza göre;

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuvvet yapısının oluşturulmasında askeri güç, doktrin ve kuvvet yapısı ile ülkemizin bulunduğu coğrafyanın karmaşık ve belirsiz özelliği de dâhil olmak üzere birçok faktör, risk ve tehdit değerlendirmesinde öne çıkan savunma ve güvenlik öncelikleri ile birlikte  ele alınmalıdır. 

Daha önce de arz ve ifade ettiğim gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi çekişmelerin dışında tutulmalı; milli güvenliğin askeri boyutunda siyasi karar alma mekanizmasının bir unsuru olmalı; diğer milli güç unsurları ile birlikte caydırıcılığı destekleyen faaliyetlere odaklanılmalıdır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, milli güvenlik politikası ve stratejisi ile şekillendirilmeli; askeri doktrinler üretilerek, komuta-kontrol sistemi ile entegre edilmiş bir yaklaşım tekrar tesis edilmelidir. 

Yüksek profile sahip, güvenilir bir askeri güç ve hazırlık seviyesine sahip kuvvet yapısı oluşturulmalı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yetenek paketleri geliştirilmeli; bu kapsamda özellikle, Türkiye’nin deniz jeopolitiğinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde donanmamızın kuvvet yapısı ve gücü geliştirilerek idame ettirilmelidir.